top of page

היתרונות של

Saint Astier

18

ניתן למיחזור

ניתן למיחזור

נושם

נושם

עמידות לאורך זמן

עמידות לאורך זמן

ריפוי עצמי

ריפוי עצמי

התנגדות למלחים

התנגדות למלחים

טהור:

ללא תוספות של צמנטים, פוצולנים ופולימרים כדי לשפר חוזק, ביצועים ועמידה בתקן האירופאי.

 

יכולת התאמה למקור:

מגוון רחב של מוצרים עם מאפיינים שונים מאפשרים התאמה מרבית לחומרי המליטה המקוריים.

 

כמות סיד חופשי:  

כמות גדולה של סיד שאינו חלק מהתהליך ההידראולי משפר עבידות ואיחוי סדקים עצמי.

 
חסכוני:

מסה סגולית נמוכה משמעותו פחות כבד ודחוס ופחות סיד בשימוש, לפי נפח, בתערובת.

 
רב שימושי: 

מתאים לשימוש כחומר מליטה לבנייה, לטיח, לגראוטינג, לכיחול, ליציקות, ליסודות ולמגוון אפשרויות בבנייה ירוקה/אקולוגית.

 
יציב:

המודול אלסטיות (התכווצות/התרחבות) נמוך אך עדיין מאפשר תזוזה וגמישות.

 
נושם:

מאפשר העברת אדי מים ומונע עיבוי נוזלים ואיפוש. 

 
ללא מלחים ממיסים:

אין סכנה להתקפת מלחים.

 
עמידות בתנאי אקלים:

תהליך התחברות למקור והתקשות ראשונית מהירים ומאפשרים עמידות גבוהה לתנאי אקלים. 

 
התנגדות למלחים:

ללא מלחים מתוספות של גבס וצמנט. אין אפשרות לריאקציה והתקפת סולפיטים. מלחים קיימים יעברו דרך המליטה אל פני השטח. עמידות מעולה בסביבה ימית. 

 
ריפוי עצמי:

תהליך איחוי עצמי של סדקים נימייים. 

 
איכותי ליישום:

דרגת אלסטיות ופלסטיות גבוהה. 

 
עמיד נגד חזזיות וחיידקים:

חומר המליטה נשאר עם pH בסיסי לטווח ארוך ומונע התגבשות חזזיות וחיידקים.

 
יכולת בידוד:

היכולת המעולה להעברת אדים מורידה את כמות הלחות בקירות ומשפרת באופן משמעותי את יכולת הבידוד. 

 
שחזור צבע חול מקורי:

דרגת הלובן הגבוהה של הסיד מחזירה לתערובת המליטה את צבע החול המקורי.

 
עיבוד חוזר:

בגלל שאין תוספות לסיד, ניתן לערבב מחדש/לרענן את תערובות המליטה להמשך שימוש בין 8 עד 24 שעות אחרי הכנתן. מפחית בזבוז ומעלה את הספק העבודה. 

 
מיחזור:

חומרים שנבנו עם הסיד של Saint Astier ניתנים לשימוש חוזר או למיחזור.

 
ספיגת CO2:

תכונה ידידותית לסביבה - במהלך הייבוש של מליטת הסיד המליטה משררת לחות וסופחת CO2 מהאוויר.

bottom of page