top of page
תל ערד.png
באר שבע.png
בנייה ירוקה.png

חברת אבן דרך נגב

המרכז לשימור ארכיאולוגי

מציגים

מוצרי סיד הידראולי טבעי

סדרת NHL של החברה הצרפתית  Saint Astier
חזון השקיפות של Saint Astier
"כל המידע בידיים שלך"

זכותו של כל מתכנן ומשמר לקבל, להבין ולהשתמש בכמה שיותר מידע ונתונים אודות מוצרי הסיד שבכוונתו ליישם בתהליך שימור המורשת הבנוייה:

כל המרכיבים, הוכחות לאיכות המוצר ועמידה בתקנים.

רמת הצפי לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

תמיכה לצורך התאמת החומרים הנכונים ביותר לאתר ולמצב השתמרותו.

מדוע מומלץ להשתמש במוצרים של
Saint Astier?
יתרונות SAINT ASTIER
  • מחצב ייחודי של אבן גיר איכותית, עשירת סידן עם תכולת סיליקה קבועה.

  • ייצור מסורתי וקפדני ברצף של למעלה מ- 150 שנה.

  • מיליוני טונות של הסיד של Saint Astier שווקו ויושמו בהצלחה ברחבי העולם כולל באזורי אקלים קיצוניים.

  • צבירת ניסיון רב בתהליך הייצור לצד מידע טכני, יישומי ומדעי הזמין כולו למשתמש.

מוצרי Saint Astier בפרויקטים בישראל
פרויקטים של בנייה ירוקה
שימור ושחזור מבנים היסטוריים
שימור ושחזור אתרי מורשת

אבן דרך נגב הינה היבואנית הבלעדית של מוצרי סיד הידראולי טבעי של החברה הצרפתית: Saint Astier.

אנחנו מייצרים את חומרי הטיח והמליטה לפרויקט לפי התאמה למקור ולדרישות המזמין. שימוש בחולות שטופים בדירוגים אופטימאליים ממחצבות עם תקן.

חדשות

שמחנו לקחת חלק בתערוכה הבינלאומית השלישית לשימור אתרים

ספטמבר 2017

 

בשתי תערוכות השימור הבינלאומיות לשימור מבנים נטלו חלק אלפי אנשים (מעל 1500 איש בכל אחת מהן) ועשרות דוברים ומרצים מהארץ ומהעולם הציגו והעלו את הסוגיות הבוערות בתחום.
השנה לקחנו חלק פעיל בתערוכה ושמחנו לראותכם.

המלצות לביצוע טיח

המלצות לביצוע טיח מסיד הידראולי טבעי ומ-Ecomortar אבן דרך נגב בע״מ 

 

מחומר גלם למוצר
תהליך הייצור של Saint Astier
bottom of page