top of page

דוחות ביצוע

דוח תל ערד
גן לאומי תל ערד - פרויקט שיקום מפעל המים העתיק ושיקום המקדש
 
נבי סמואל
נבי סמואל - פרויקט שימור הכיפות המרכזיות של המבנה הצלבני
 
גת מצליח
גת מצליח - שימור והעתקה מתקן לייצור נוזלים
 
גת מצליח
Boustanai No' 3 - Jerusalem
גת מצליח
גת מצליח
Ridvan Garden - Akko
תמנע
bottom of page