top of page

 כל הנתונים

חזון השקיפות  
"כל המידע בידיים שלך"

 

זכותו של כל מתכנן ומשמר לקבל, להבין ולהשתמש בכמה שיותר מידע ונתונים אודות מוצרי הסיד שבכוונתו ליישם בתהליך שימור המורשת הבנוייה:

  • כל המרכיבים, הוכחות לאיכות המוצר ועמידה בתקנים.

  • רמת הצפי לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

  • תמיכה לצורך התאמת החומרים הנכונים ביותר לאתר ולמצב השתמרותו.

חברת Saint Astier מספקת לצרכנים את כל המידע האפשרי המבוסס על תהליך הייצור הקפדני במשך למעלה מ 150 שנה ועל מעקב אחרי היישום במשך שנים רבות, על כל סוגי המבנים והאתרים ברחבי העולם ובתנאי אקלים משתנים וקיצוניים.

 

כל המידע המובא כאן הינו באנגלית, ניתן להורדה כקבצי PDF ולהדפסה.

 

המידע מוצג לפי נושאים:

מידע כללי: אודות הסיד, תהליך הייצור ותכונת ההידראוליות.

דפי מוצר: עם מידע כללי, הנדסי והתקנים האירופאים.

בדיקות ומחקרים: אודות עמידות באלים אחרי 24 חודשים, עמידות למלחים ועוד.

מידע כללי: אודות תערובות ושיטות יישום.

bottom of page