top of page

ייעוץ והזמנות

תודה על התענינותכם במוצרים שלנו
 

אבן דרך נגב הינה היבואנית הבלעדית של מוצרי סיד הידראולי טבעי של החברה הצרפתית: Saint Astier.

אנחנו מייצרים את חומרי הטיח והמליטה לפרויקט לפי התאמה למקור ולדרישות המזמין. שימוש בחולות שטופים בדירוגים אופטימאליים ממחצבות עם תקן.

 

 

אבן דרך נגב והמרכז לשימור ארכיאולוגי הינם גופים המבצעים בפועל פרויקטים של שימור,

שחזור ובנייה ירוקה, מכל הסוגים, בכל רחבי הארץ, למעלה מעשרים שנה.

הניסיון הרב המצטבר עומד לרשותכם בכל פנייה לרכישה והתאמה של חומרי המליטה של Saint Astier לעבודה המתוכננת

 

ניתן ליצור איתנו קשר:

אסי שלום

050-4260721

shalom.asi@gmail.com

 

נהוראי ביטון

050-4260720

nehorayb@gmail.com

תודה על שליחת ההודעה

bottom of page