top of page

פרויקטים - גלריה

חברת אבן דרך נגב והמרכז לשימור ארכיאולוגי

מיישמים את מוצרי הסיד של Saint Astier בישראל מאז 1998 ביותר מ- 80 פרויקטים בלמעלה מ- 60 אתרים.

 

מגוון פרויקטים עכשוויים לדוגמא:
פרויקטים של בנייה ירוקה
שימור ושחזור אתרי מורשת
שימור ושחזור מבנים היסטוריים
bottom of page