top of page

הנחיות ליישום

הנחיות יישום לחומרי מליטה מסיד הידראולי טבעי - NHL - של Saint Astier
הכנת חומר המליטה

יש להוסיף את כמות המים הדרושה באיטיות עד קבלת רמת העבידות הנדרשת.

 

יש לערבב מספיק זמן על מנת להכניס אוויר אל המליטה.

 

עודף מים בתערובת גורם לירידה בביצוע ולעליה בסידוק/התכווצות.

לאחר התאמה נכונה של סוגי החולות והסיד ניתן לערבב את התערובת במערבל בטון.

 

 

יש לערבב את החול והסיד במערבל יבש, ללא מים עד קבלת צבע אחיד.

 

 

אין למלא את המערבל מעבר לקיבולת המומלצת.

הכנת חומר המליטה - עשה ועל תעשה
בחירת חומרים מתאימים לתערובת

בחירת תערובת חולות נכונה הינה הפעולה החשובה ביותר לקבלת טיח או חומר מליטה מותאם למקור עם עבידות ועמידות מקסימליים.

 

ההמלצה הכללית - חולות נקיים, חדים ומדורגים היטב.

בחירת חומרים מתאימים לתערובת - עשה ועל תעשה
הגנה ראשונית מתנאי אקלים וטמפרטורת יישום

כשהתערובת עדיין טרייה חשיפה לאלמנטים הבאים עלולה לגרום נזקים

הגנה ראשונית מתנאי האקלים וטמפרטורות יישום
מערכת הגנה מומלצת במשך שלבי היישום

מערכת הגנה מפני תנאי אקלים צריכה להיות מותאמת לאתר ומתוחזקת.

הגנה במשך שלבי היישום
הגנה במשך שלבי היישום
bottom of page