פרויקטים - אתרי מורשת

גן לאומי תל ערד - המקדש הישראלי
גן לאומי תל ערד - המקדש הישראלי
גן לאומי תל ערד - המקדש הישראלי
גן לאומי תל ערד - המקדש הישראלי
גן לאומי נבי סמואל
גן לאומי נבי סמואל
גן לאומי נבי סמואל
גן לאומי נבי סמואל
גן לאומי נבי סמואל
גן לאומי נבי סמואל
העתקת גת נוזלים - כביש 431
העתקת גת נוזלים - כביש 431
העתקת גת נוזלים - כביש 431
העתקת גת נוזלים - כביש 431
העתקת גת נוזלים - כביש 431
העתקת גת נוזלים - כביש 431
ח׳אן סהרונים - דרך הבשמים שימור אבן
ח׳אן סהרונים - דרך הבשמים שימור אבן
ח׳אן סהרונים - דרך הבשמים שימור אבן
ח׳אן סהרונים - דרך הבשמים שימור אבן
ח׳אן סהרונים - דרך הבשמים שימור אבן
ח׳אן סהרונים - דרך הבשמים שימור אבן
גן לאומי ממשית - שימור פסיפס וציורי
גן לאומי ממשית - שימור פסיפס וציורי
גן לאומי ממשית - שימור פסיפס וציורי
גן לאומי ממשית - שימור פסיפס וציורי
גן לאומי ממשית - שימור פסיפס וציורי
גן לאומי ממשית - שימור פסיפס וציורי
גן לאומי ממשית - שימור פסיפס וציורי
גן לאומי ממשית - שימור פסיפס וציורי
גן לאומי מצדה - שימור טייחי סיד
גן לאומי מצדה - שימור טייחי סיד