top of page

Saint Astier 

2000 שנה של היסטוריה

 

 

SAINT ASTIER בעת המודרנית
בעת המודרנית

החל מ- 1851, הסיד של Saint Astier מיוצר בתהליך קפדני במפעל הסמוך למכרות של אבן הגיר המיוחדת.

מוצרי הסיד של Saint Astier מיושמים במונומנטים ובמבנים החשובים ומפורסמים ביותר ברחבי אירופה ונפוצים במיוחד באגן הים התיכון לצרכי שימור ובנייה.

כיום מוצרי הסיד של Saint Astier משווקים ברחבי העולם ומובילים את התקנים המחמירים של האיחוד האירופאי לסיד, לשימור מבנים ולבנייה ירוקה.

2000 שנה של היסטוריה
לפני 2000 שנה

מערך הסיד של Saint Astier בדרום צרפת התגלה, נחצב והיה בשימוש הרומאים החל מ- 30 לפנה״ס - יותר מ- 2,000 שנה!

SAINT ASTIER באתרי מורשת בישראל
באתרי המורשת בישראל

החל מ- 1998, מוצרי הסיד של Saint Astier מיושמים ברצף של כמעט 20 שנה באתרי המורשת והמבנים ההיסטורים של ישראל.

מוצרי ה NHL של Saint Astier הגיעו לישראל ב- 1998 כמרכיב העיקרי בפרויקט להצלת הארמון הצפוני של הורדוס במצדה.

 

bottom of page